5 soorten en 6 tips van communicatie

Hallo!

Voor mij loopt het in relaties, naast het niet bewust zijn van de hechtingsstijl, vooral mis op vlak van communicatie. De mensen lijken niet meer te kunnen praten tegenwoordig. De jeugd schrijft of spreekt in afkortingen die ik geregeld moet googlen 😊. Ongetwijfeld heeft het internet-gebeuren hier een aandeel in en toch, in al mijn ervaring in verschillende jobs, relaties en vriendschappen is dit al reeds lang aan de gang. Mensen zijn zo bezig met wat zij willen, hoe zij het zien en gefocust op hun doel dat ze niet meer beseffen dat, als ze een goede verbinding willen met de ander, een goede communicatie wel heel erg van pas kan komen.

Kijk je liever een video over dit onderwerp

Verwachtingen

In relaties zijn er zoveel verwachtingen naar de ander toe. We gaan ervan uit dat de ander zomaar begrijpt wat we bedoelen of ons geven wat wij willen zonder dit in de meeste gevallen te benoemen. Zoveel verwachtingen dat mensen doen en zeggen wat jij wilt dat ze doen of zeggen. Zoveel ontgoochelingen omdat dit in de meeste gevallen niet gebeurt… Hier ligt een gebrek aan zelfkennis, een gebrek aan voelen wat je echt wilt en dit op een goede manier over communiceren aan de grondslag. 

Ben jij je bewust van hoe jij je gedachten en gevoelens deelt? Begrijpt de ander het ook zoals jij het bedoelt? Ga je er zomaar van uit dat de ander wel begrijpt wat je bedoelt en ben je soms verrast van een reactie omdat jouw woorden toch verkeerd geïnterpreteerd worden? 

We staan eerst even stil bij enkele soorten communicatie en daarna volgen de tips.

5 soorten communicatie

 • Verbale communicatie

Bij verbale communicatie maken we gebruik van woorden en geluiden om informatie te delen tijdens telefoongesprekken, face-to-face gesprekken, het geven van presentaties,… De intonatie of toonhoogte, die we gebruiken, kan ook een groot verschil maken naar interpretatie. De liefdestaal “positieve woorden of complimentjes” is verbale communicatie. 

 • Non-verbale communicatie

Bij non-verbale communicatie maken we gebruik van lichaamstaal, gelaatsuitdrukkingen en gebaren om je gedachten en gevoelens te delen zonder gebruik te maken van woorden. Dit gebeurt meestal heel spontaan en komt vanuit een gevoel dat je krijgt bij die persoon of situatie. Als jij bijvoorbeeld niet akkoord gaat met wat iemand zegt of je wordt zenuwachtig, dan kan het zijn dan je onbewust je armen vouwt. Een glimlach daarentegen is een teken van ontvankelijkheid of het openstaan voor verder contact. Iemand de weg wijzen met je vinger of met je duim naar boven, onder, links of rechts aangeven zijn veel gebruikte gebaren. Wel oppassen met cultuurverschillen. In onze westerse cultuur bijvoorbeeld is oogcontact de hoeksteen van een beleefde conversatie, terwijl dit in Japan aangezien wordt als een signaal van agressie. De liefdestaal “fysiek contact” is een vorm van non-verbale communicatie omdat de aanraking de ander het gevoel geeft graag gezien te worden.

 • Geschreven communicatie

Bij geschreven communicatie maken we gebruik van woorden die we schrijven of typen met als doel informatie over te brengen via brieven, blogs, boeken, tijdschriften, krantenartikelen, e-mails, Facebook-posts, contracten,…

 • Visuele communicatie

Bij visuele communicatie maken we gebruik van foto’s, reclamepanelen, grafieken, video’s, afbeeldingen, emoticons… om een boodschap over te brengen naar anderen zonder woorden. De visuele beelden brengen een boodschap waarmee we bij anderen bepaalde emoties of reacties willen oproepen of overbrengen. In sommige gevallen kan die boodschap zijn: kijk naar mij, ik ben op vakantie of ik heb net de 1ste prijs gewonnen. Anderen zijn zorgvuldig samengesteld om onze harten te raken – gewonde dieren, huilende kinderen, enz. 

 • Muziek

Muziek is de universele taal van ritme, of het nu in dans of muziek is. En kan complexe gevoelens of moods uitdrukken waar we soms moeilijk de woorden of beelden voor vinden. De hersenen reageren op verschillende manieren op verschillende combinaties van noten. We kunnen vrolijke of triestige muziek onderscheiden. In films verhoogt muziek emotionele reacties of kan zelfs komende actie of gevaar signaleren. En soms kan een lied ook gewoon een manier zijn om iemand een boodschap over te brengen als we zelf de woorden niet vinden….

Enkele tips die jou kunnen helpen om beter en bewuster te communiceren

 1. WEES ZELFVERZEKERD. Praat altijd duidelijk om misverstanden te vermijden en vanuit “echt” zelfvertrouwen en een “echte” verbinding met jezelf. Als je weet wie je bent, in jezelf gelooft, weet wat je wilt en waar je voor staat, dan komt de informatie bij de ander ook authentiek binnen en is er minder ruimte voor een foute interpretatie.
 2. LUISTER. Neem bewust de tijd om naar iemand te luisteren zodat je kunt horen wat ze “echt” zeggen. Zonder afleiding, zonder GSM, zonder de TV aan. Zet je eigen gedachten en gevoelens even in de parkeermodus en wees bewust aanwezig voor de ander. Actief luisteren is misschien wel één van de belangrijkste vormen van communicatie, want als we niet kunnen luisteren naar de persoon die tegenover ons zit, kunnen we niet effectief met hem of haar in gesprek gaan. Denk maar aan een onderhandeling – een deel van het proces bestaat erin te beoordelen wat de tegenpartij wil en nodig heeft. Zonder te luisteren is het onmogelijk om dat in te schatten, wat het moeilijk maakt om een win/win resultaat te bereiken.Meestal is het gewoon voldoende om te luisteren en niet om advies of een oplossing te geven. Als er advies of hulp nodig is, dat zal de ander daar wel om vragen. Je kunt het natuurlijk aanbieden…nothing wrong with that 😉. Ga gewoon niet in een gesprek met de “verwachting” dat er überhaupt “iets” verwacht wordt. Het enige wat je hoeft te doen, is “echt” luisteren. En het is dan ook de verantwoordelijkheid van de ander om hulp te vragen als hij of zij dat graag wil.
 3. STEL VRAGEN & WEES MINDER OORDELEND. Besef dat iedereen zijn eigen manier heeft om dingen te interpreteren en dat jouw manier van communiceren bepaalde onverwachte reacties kan uitlokken, omdat de dingen “anders” geïnterpreteerd worden dan hoe jij ze bedoelt. Besef ook dat jij niet altijd begrijpt wat de ander bedoelt, omdat je er je eigen interpretatie aan geeft. Een goede manier om hier al wat meer duidelijkheid te krijgen is: VRAGEN stellen. Vraag de ander of wat jij begrijpt ook wel degelijk is wat hij/zij bedoelt vooraleer boos en gekwetst te reageren of te vluchten uit de situatie. Hoe bedoel je? Begrijp ik het goed dat….? Wat bedoel je daarmee?Wees minder oordelend naar anderen vanuit het besef dat iedereen anders is, anders denkt, anders voelt en gewoon uniek is.  Vanuit het besef dat de ander ook zijn bagage meegekregen heeft en meestal van daaruit een bepaald beeld op de wereld heeft, net als jij. “Do not judge the book by its cover” of door wat er soms gezegd wordt. Wat van binnen leeft, is niet altijd wat je van buiten ziet of hoort en reacties zijn nu eenmaal gekleurd door het verleden zoals bepaalde overtuigingen, waarden, hechting, cultuur, opvoeding en andere mentale filters . En alles wat iemand zegt, is door deze filters gegaan vooraleer ze nog maar “iets” zeggen of doen.
 4. WEES JE BEWUST VAN JE LICHAAMSTAAL. Sta even stil bij je emoties en word je bewust van de manier waarop jij je emoties lichamelijk ervaart. Welke bewegingen maak je, welke gelaatsuitdrukking hoort bij deze emotie? Deze bewustwording helpt je in bepaalde situaties of bij bepaalde personen je reactie op die emoties beter te controleren. Kies voor een positieve lichaamstaal om je woorden te ondersteunen en probeer de negatieve lichaamstaal te herkennen en te controleren.
 5. KEEP IT SIMPLE. Deel jouw gedachten en gevoelens of de informatie die je wilt delen op een duidelijke manier. Breng de boodschap helder en ondubbelzinnig over. Probeer in begrijpbare en eenvoudige taal te spreken of te schrijven in plaats van moeilijke woorden of begrippen.
 6. RUIMTE/STILTE. Neem de ruimte voor jezelf en geef de ander de ruimte als jij voelt dat die nodig is. Als jij je opgefokt voelt en dringend nood hebt om gewoon even alleen te zijn, zonder wat dan ook rond je hoofd: spreek dit dan gewoon uit. De manier waarop is natuurlijk ook een belangrijke 😉. En eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Voor je die ruimte kunt innemen of geven als je omgeving dit niet gewend is, is het belangrijk vooraf even een gesprek te hebben waarin je uitlegt waarom je soms die ruimte nodig hebt. Bijvoorbeeld: “Lieve schat, liefste kind, als ik thuis kom van het werk heb ik gewoon even tijd nodig om stoom af te laten en dan heb ik x tijd nodig voor mezelf, want anders zit de kans er dik in dat ik mijn frustraties afreageer op jou/jullie en dat is het laatste wat ik wil. En als ik even die tijd neem voor mezelf, dan ben ik daarna helemaal goed gezind en ontspannen en kunnen we er zijn voor elkaar.”Gewoon uitleggen dat die tijd en ruimte, die je neemt voor jezelf, nodig is om even tot rust te komen om dan met vernieuwde energie verder te kunnen en er “echt” te zijn voor elkaar op een positieve manier. En dat de ander dit ook mag en kan aangeven als hij/zij zelf die ruimte nodig heeft. Als dit gesprek eens op een goede manier gevoerd is, dan kan slechts een “teken of gebaar” voldoende zijn om even “me-time” aan te geven. En in die ME-time die jij dan invult met iets wat jou oplaadt, iets wat jou tot rust brengt en terug energie geeft, is het belangrijk de stilte op te zoeken. Even weg van alles en iedereen, even ademhalen en voelen dat je leeft, even een korte wandeling, even alles van je afschrijven, …. Even “iets” wat jij nodig hebt en waarvan je weet dat het je rust en energie tegelijk geeft om er dan weer op een goede manier te kunnen zijn voor de ander.

Met deze tips kom je al een stuk dichter tot “echte” communicatie vanuit respect en het anders-zijn voor jezelf en de ander. Echt zelfvertrouwen, echte verbinding, het bewust aanwezig zijn en bewust zijn van je lichaamstaal, luisteren, tijd en ruimte nemen voor jezelf en ruimte geven aan de ander. Of het nu je partner, vriendin, kind of collega is. We communiceren een ganse dag door op verschillende manieren, met verschillende mensen en in verschillende situaties. Ik moedig je aan om er even bij stil te staan hoe jij communiceert, zowel verbaal als niet-verbaal. Geeft je visuele communicatie ook echt de boodschap weer die jij ermee de wereld wilt insturen? Ben jij je bewust van wat je lichaamstaal uitstraalt bij een eerste ontmoeting? 

Ik wens je veel succes en remember: de kortste afstand tussen twee mensen is een glimlach. Een zeer simpel en fijn begin van een verbinding met de ander.

Ik hoop je met deze blog weer inspiratie te hebben gegeven.

Op een leven met meer kleur,
Ilse Deklippel
Truecolors4u

P.S.: Spreekt dit je aan en ben je op zoek naar één-op-één begeleiding of wens je meer info met betrekking tot de trajecten?
Plan hier je vrijblijvende gratis 30-minuten durend gesprek in.
Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0