Ik ben Ilse en de coaching opleidingen hebben er, in eerste instantie, voor gezorgd dat ik mezelf heel goed leerde kennen. In tweede instantie heb ik door de trainingen en opleidingen in binnen- en buitenland (coachen op zelfvertrouwen, systemisch coachen, trauma-coachingtrainingen met betrekking tot hoog gevoeligheid, relaties en communicatie) de kennis en ervaring om anderen te begeleiden op dit pad.

Al sinds de puberteit worstelde ik met mijn zelfbeeld. Ik voelde me niet mooi en niet goed genoeg en had de bevestiging nodig van anderen om me goed te voelen. 

Mijn verdere levenspad was zoals bij iedereen met ups en downs. Mooie vriendschappen, mooie relaties, mooie momenten met de kinderen, leuke jobs. Daarnaast minder leuke jobs, een scheiding, het einde van lange relaties en vriendschappen en de niet-zo-geslaagde pogingen tot een relatie. De ontgoochelingen die niet zo goed waren voor dat zelfvertrouwen dat nog heel fragiel was.

De bewustwording van wie ik ben, de acceptatie van alles wat er is en alles wat er niet is, het voelen wat ik nodig heb, het aan de slag gaan met alles wat speelt onder de oppervlakte hebben me gebracht waar ik vandaag ben. Ik sta, het meeste van de tijd ;-), in mijn kracht en durf mezelf te zijn en te tonen.

Ik help en inspireer anderen om ook in hun kracht te gaan staan en vanuit “echt” zelfvertrouwen en goede communicatie in verbinding te gaan met anderen.

BE, CONNECT & COMMUNICATE zijn voor mij de 3 verbindende elementen om echte, betekenisvolle relaties te hebben met je partner, kinderen, vrienden, collega’s,….en ze ook aan te trekken. Echt en betekenisvol omdat je echt jezelf kan zijn en de ander ook de ruimte kan geven om zichzelf te zijn.

0